Klachten

Klachten zijn nooit leuk en het is fijn als je ze met elkaar op kunt lossen. Maar wat als dit niet lukt? 
Drok Dwaande heeft een klachtenprocedure zodat je weet hoe we met klachten omgaan en waar je met je klacht terecht kan. Ook heeft Drok Dwaande een onafhankelijke vertrouwenspersoon. 


Heb je een klacht? 
Dit kan gebeuren. Bijvoorbeeld wanneer jij ontevreden bent over hoe je behandeld word bij Drok Dwaande. 


Wat doe je dan? 
  • Soms is een telefoontje genoeg om je klacht te bespreken. Je kun je klacht ook bespreken met de directeur of begeleider op een rustig tijdstip. Je kunt een afspraak maken om over de klacht te praten. 
  •  Je kunt een gesprek aangaan met de vertrouwenspersoon van Drok Dwaande. Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie jij (en/of jouw vertegenwoordiger) terecht kunt als je een klacht hebt over iets wat bij Drok Dwaande afspeelt. Een vertrouwenspersoon voert vertrouwelijke gesprekken. Dit betekend dat de vertrouwenspersoon niets mag vertellen zonder jouw toestemming. De vertrouwenspersoon kijkt samen met jou wat de klacht precies is en wat je er aan kan doen. Jij beslist zelf hoe je de klacht op wilt lossen. Als je het fijn vindt, maken jullie samen een plan van aanpak en voeren dit uit. 

De onafhankelijke vertrouwenspersoon van Drok Dwaande is:

Woudwijk Zorgadvies
Rika Woudwijk Bangaweg 4
9144 CL Hantumhuizen
Telefoon (06) 29 19 28 60
E-mail info@woudwijkzorgadvies.nl
www.woudwijkzorgadvies.nl

Je kunt contact opnemen met onze externe, onafhankelijke klachtencommissie, dit kun je doen door een brief of een e-mail te schrijven. 
Vermeld dan:
  •  Jouw naam, adres en telefoonnummer
  • De naam van je wettelijk vertegenwoordiger of diegene die je helpt bij het omschrijven van de klacht. 
  • De naam, adres en telefoonnummer van Drok Dwaande, het Lidmaatschap ID 1070. 
  • Het onderwerp van de klacht of de persoon over wie je een klacht indient
  • Beschrijf zo duidelijk mogelijk jouw klacht en de reden waarom je hier over een klacht hebt. 
  • Vertel ook wat je al hebt gedaan om je klacht op te lossen. 

Stuur je klacht via:
  • Of schriftelijk, door de klacht te sturen aan: 

Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen
Na het indienen van een klacht bij Klachtenportaal Zorg wordt een procedure gestart, hoe deze procedure eruit ziet dat kun je zien op de site van Klachtenportaal Zorg. 


Je hoeft de verschillende stappen niet perse in bovengenoemde volgorde te volgen. Je mag ook gelijk gebruik maken van de vertrouwenspersoon of een klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg.